Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja

Istnieje możliwość przygotowania i opublikowania artykułu na bazie wygłoszonego referatu w czasopiśmie Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” (40 punktów wg listy MNiSW, IF za 2022 0,3) pod warunkiem otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
Czasopismo przyjmuje artykuły w sposób ciągły.

W celu zgłoszenia i procedowania artykułu niezbędne jest zgłoszenie tekstu bezpośrednio przez system OJS, do którego należy się zarejestrować na stronie czasopisma i zgłosić tekst.
Plik zależy nazwać nazwiskiem autora/autorki. Należy również zamieścić drugi plik tekstu z wyciętymi danymi pozwalającymi zidentyfikować autora – na stronie tytułowej artykułu, w sugerowanej cytacji oraz na końcu artykułu (sekcja informacje o autorze).

Zgłoszony tekst zostaje przyjęty do procedowania jedynie w przypadku dostosowania go do wymogów redakcyjnych. Podlinkowane dokumenty na tej stronie (np. szablon – wskazówki dla autorów) są możliwe do pobrania tylko po zalogowaniu się do systemu.

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją niezbędną dla przesłania Państwa artykułu:

  1. Szczegółowe wskazówki dla autorów doc / pdf
  2. Oświadczenie o konflikcie interesów i wkładzie w powstanie publikacji doc  / pdf
  3. Oświadczenie o źródłach finansowania doc pdf
  4. Umowa wydawnicza doc pdf
  5. Formularz recenzji doc / pdf

oraz o ścisłe zastosowanie się do wymogów redakcyjnych. Szczegóły formatowania są dostępne tutaj.

Zaznaczamy, że zastosowanie wymaganego formatowania znacznie skraca proces wydawniczy i jest warunkiem przyjęcia do druku. Jednocześnie informujemy, że kryteria recenzji są jawne, prosimy o ich przeanalizowanie i uwzględnienie przed przysłaniem tekstu, co skróci czas jej  przygotowania.

W razie pytań można kontaktować się z Sekretarzami Czasopisma:
dr Karolina Smętkiewicz i dr Monika Noviello
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podchorążych 2, 30-084 Kraków, p.522
Email: pracekgp@up.krakow.pl

UWAGA: Prosimy nie przysyłać artykułów na adres sekretariatu konferencji, gdzie wysyłane były zgłoszenia konferencyjne.