Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje pokonferencyjne

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2022, Selected issues of socio-economic and cultural changes of spatial systems Vol. 36 No. 3 (2022) Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 36 (3) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 36 (3) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2022

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2022, The impact of the pandemic on the transformation of industry and services Vol. 36 No. 2 (2022) Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 36 (2) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 36 (2)Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2022

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2022, New challenges for industrial development Vol. 36 No. 1 (2022) Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 36 (1) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 36 (1) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2022

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2021, Selected issues of spatial relations Vol. 35 No. 4 (2021) Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (4) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (4) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2021

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2021, Selected methods of tourism industry research Vol. 35 No. 3 (2021) Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (3) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (3) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2021

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2021, Conditions for Transformations of Socio-Economic Structures in Spatial Systems – Selected Examples Vol. 35 No. 2 (2021), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (2) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (2) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2021

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2021, Functioning of industrial enterprises and the service sector – selected issues Vol. 35 No. 1 (2021), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (1) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (1) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2021

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2020, The role of industry in the development of spatial systems, Vol. 34 No. 4 (2020), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (4) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (4)Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2020 DOI: 10.24917/20801653.344

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2020, Tourism industry in regional and local systems, Vol. 34 No. 3 (2020), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (3) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (3)Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2020 DOI: 10.24917/20801653.343
Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2020, Selected problems of regional and local development in Poland and EuropeVol. 34 No. 2 (2020), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (2) Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (2)Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2020 DOI: 10.24917/20801653.342
Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2020, Services in Social and Economic Development – Selected ExamplesVol. 34 No. 1 (2020), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (1) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2020 DOI: 10.24917/20801653.341
Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2019, Changes in industry and its environment in spatial systems Vol. 33 No. 4 (2019), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 33 (4) Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2019 DOI: 10.24917/20801653.334

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2019, Transformations in the sector of transport and tourism services Vol. 33 No. 3 (2019), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 33 (3)Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2019 DOI: 10.24917/20801653.333
Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2019, Conditions for regional and local development

Vol. 33 No. 2 (2019), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 33 (2)Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Kraków 2019 DOI: 10.24917/20801653.332
Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2019, Selected issues of economic development of spatial systems Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 33 (1)Polish Geographical Society – Industrial Geography CommissionPedagogical University of Cracow– Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Kraków 2019 DOI: 10.24917/20801653.331
Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2018, Research Issues in Polish Geography of Industry/ Vol 32, No 4, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

Okładka

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2018, Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych / Vol 32, No 3, Conditions for economic development of regional and local systems, nr 32(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków

Pełne wersje artykułów są dostępne tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2018, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki/ Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy, nr 32(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2018,Wybrane problemy rozwoju usług transportowych i turystycznych/ Selected issues in the development of transport and tourism industry, nr 32(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj 

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych / The development of industry in national and regional economic structures, nr 31(4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój wybranych działów sektora usług / The development of selected branches of the services sector, nr 31(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych / Development of local and regional systems in the process of economic transformation, nr 31(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki / Structural changes in selected sectors of the economy, nr 31(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych / The transformation of transport and tourism industry, nr 30(4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / International conditions for the development of industry, nr 30(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych / International determinants for the development of local and regional systems, nr 30(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / International and national conditions of enterprises development, nr 30(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych / Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related issues, nr 29(4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Przemiany sektora energetycznego i usług / Changes in the energy sector and services, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych/Changes of the industry and services structures in regional systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Rozwój przemysłu w wybranych krajach/Development of industry in selected countries, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Przemiany funkcjonowania sektora usług i instytucji / Changes in the functioning of service sector, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 28, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / Impact of economic crisis on the transformation of industrial structures, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 27, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczegoZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego / Transformation of regional structures under economic crisis conditions, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 26, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

Contemporary issues in Polish industrial geographyZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Contemporary issues in Polish industrial geography, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 25, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych / Selected problems of tourism industry development, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 24, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych / Role of innovativeness in socio-economic development of spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 23, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennychZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych / Conditions of socio-economic development of spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 22, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzyZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Functions of industry and services in development of knowledge-based economy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 21, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2012, Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw / The influence of innovativeness on enterprises development, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 20, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

okładka 19Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2012, Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych / Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 19, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego / Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych / The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 17, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

okładka 16Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach / Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych / Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczeniaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia / Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 14, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 9, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Makieła Z. (red.), 2004, Przemiany struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 7, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z. (red.), 2002, Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 4, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Uniwersytet Rzeszowski-Wydział Ekonomii, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

 

OkładkaZioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 3, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie-Filia w Rzeszowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

OkładkaZioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 2, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

okładka 1Zioło Z. (red.), 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 1, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełne wersje artykułów dostępne są tutaj

 

 

 

Prace zbiorowe z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu

Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1997, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1996, Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1994, Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1994, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Materiały i Sprawozdania, z. 28, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1993, Regionalne problemy uprzemysłowienia, red. Z. Zioło, Materiały i Sprawozdania, z. 27, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 26, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1992, Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania – problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1991, Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 19, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 16, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1987, Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania, z. 14, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.