Przejdź do menu Przejdź do treści

Książki abstraktów

Problematyka 39. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zachowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 38. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego ”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 37. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Przemiany strukturalne przemysłu i usług”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 35. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji nt „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”

Pełny tekst dostępny tutaj.

 

Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego”

 

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”

 

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”

 

Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.„Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych”

 

Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego”

 

Problematyka XXIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych”

 

Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Problemy metodologiczne geografii przemysłu”