Przejdź do menu Przejdź do treści

Tematyka

 1. Problematyka badawcza przemysłu w krajowych ośrodkach akademickich w latach  1996 -2024
 2. Problematyka badawcza usług w krajowych ośrodkach akademickich do 2024 roku
 3. Problemy metodologiczne geografii przemysłu i usług
 4. Zachowania przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w sytuacji kryzysu.

Cele konferencji:

Przemiany zachodzące w gospodarce krajowej i światowej stwarzają uwarunkowania dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zmienność otoczenia, ale także uwarunkowań różnego typu wpływają pozytywnie lub negatywnie na ich działalność. Dlatego konieczna jest szczegółowa obserwacja zarówno w obrębie przedsiębiorstw, instytucji, ale także poszczególnych sektorów gospodarki i układów przestrzennych różnej skali, które powinny prowadzić do określenia możliwych skutków występujących przemian oraz ewentualnego reagowania na nie.

W nawiązaniu do zarysowanych tendencji celem 40. Międzynarodowej Konferencji Naukowej będzie prezentacja dorobku naukowego i wyników najnowszych badań w różnych układach przestrzennych w zakresie geografii ekonomicznej oraz wyzwań w prowadzonych badaniach w geografii przemysłu i usług w Polsce i na świecie.

Ponadto zmierzać będziemy do wymiany wyników aktualnych badań w zakresie:

– prac badawczych w geografii przemysłu i usług w poszczególnych ośrodkach naukowych w ostatnich 30 latach;

– nowych trendów badań w geografii przemysłu w Polsce i na świecie;

– doskonalenia koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług;

– omówienia czynników wpływających na pojawianie się kryzysów wynikających z różnych przyczyn i sposobów na radzenie sobie z ich skutkami;

– lokalizacji i rozwoju działalności przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych;

– oddziaływania polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej;

– innowacyjności podmiotów gospodarczych oraz obszarów w zmieniających się warunkach.

Interesującymi elementami konferencji będą wystąpienia specjalnie zaproszonych gości oraz dyskusja

panelowa z udziałem naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów na temat

wyzwań związanych z przemianami przemysłu i usług, a także sesja posterowa.

Zachęcamy do udziału w konferencji:

 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką przemysłu i usług;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych i innych;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów instytucji odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;
 • osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

 

Formy prezentacji wyników badań:

 • wystąpienie z referatem;
 • udział w panelu dyskusyjnym;
 • prezentacja posteru.

 

Język konferencji: polski i angielski