Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2010

Poniedziałek, 6 grudnia 2010 / Monday, December 6th
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
10.00-10.30 Otwarcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W.Danka) / Opening ceremony* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow

 

10.15 – 11.30 sesja I / session I

 

Prof. Anatol Jakobson (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), A Local Crisis as a Specific Part of the Global One: the Case of Siberia

Prof. Natalia M. Syssoeva, Mgr Pavel A. Sadovsky (The Irkutsk Scientific Centre of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation), Impact of Crisis on the Spatial Structure of the Network Company

Assist. Prof. Elena Gafarova (Irkutsk Irkutsk State Technical University, Russian Federation), The System Approach to Innovative Development of Regional Foodstuff Market in Conditions of Crisis

Prof. Elena A. Rush (Irkutsk State Transport University, Russian Federation), Ways of Water Quality Improvement and Protection in the Angara River Watershed

Dyskusja / Discussion

 

11.30 – 12.00 przerwa kawowa / coffee break
12.00 – 13.30 sesja II / session II

 

Assist. Prof. Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Russian Federation), Quality of Life and Market

Doc. Oxana Freydman (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), The Role of Risk Management of Logistic Processes in Economic Development of the Region

Doc. Konstantin L. Lidin, mgr Mary E. Sumenkova (Irkutsk State Railway University, Russian Federation), On the Problem of Spatial Placement of Companies Engaged in Emotion

Dr Olga Shuvalova (Peoples Friendship University of Russia, Russian Federation), Development of the Integrated Power System in Russia and Germany after Liberalization

Mgr Ondřej Šerý (Masaryk University, Brno, Czech Republic), Impact of Economic Crisis on Regions Dominated by Motor Vehicles Industry (the Case of Vysočina Region)

Dyskusja / Discussion

 

13.30 – 14.30 przerwa obiadowa / lunch
14.30 – 16.15 sesja III / session III

 

Prof. dr hab. Kazimierz W. Krupa (Uniwersytet Rzeszowski), Economic and Technological Development Zones in China

Prof. dr hab. Kazimierz W. Krupa (Uniwersytet Rzeszowski), Innovation Knowledge Economy

Dr Jerzy Ładysz, mgr Aleksander Ładysz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Regionalne zróżnicowanie rozwoju sektora ICT w Federacji Rosyjskiej

Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego w okresie kryzysu w latach 2008-2009

Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy

Mgr Piotr Lizak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Proces kształtowania się słowackiego przemysłu motoryzacyjnego jako wyraz konkurencyjności regionu

Dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji

Dyskusja / Discussion

 

16.15 – 16.30 przerwa / break
16.30 – 18.15 sesja IV / session IV

 

Mgr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic

Mgr Paweł Bonar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Mgr Marta Boguś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Dynamika potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google w latach 2001-2009

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce

Dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku), Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego

Dr Radosław Uliszak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przejawy kryzysu we współczesnym rolnictwie

Dyskusja / Discussion

 

19.00 Uroczysta kolacja – Restauracja „Pod Aniołami” / Conference Reception„Pod Aniołami” Restaurant Kraków, ul. Grodzka 35

 

Wtorek, 7 grudnia 2010 / December 7th, 2010, Tuesday
9.00  11.15 sesja V / session V

 

Dr Monika Borowiec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce

Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy

Prof. UP dr hab. Sławomir Kurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ zmian w strukturze wieku ludności na krajowy rynek pracy w świetle wyzwań srebrnej ekonomii

Dr Paweł Brezdeń, dr Waldemar Spallek (Uniwersytet Wrocławski), Rynek pracy województwa dolnośląskiego w okresie spowolnienia gospodarczego

Mgr Nina Grad, mgr Mateusz Duszyk (Uniwersytet Jagielloński)Rola usług i ich lokalizacji w przekształceniach społeczno-gospodarczych województwa małopolskiego po 2000 roku

Dr Katarzyna Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu dla urzeczywistniania rozwoju lokalnego i regionalnego

Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację demograficzną Ukrainy

Mgr Dariusz Nowotnik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego

Dyskusja / Discussion

 

11.15 – 11.45 przerwa kawowa / coffee break
11.45 – 14.30 sesja VI / session VI

 

Dr Tomasz Tadeusz Brzozowski (WWSZiP w Wałbrzychu, CKU przy ZK nr 1 we Wrocławiu), Kryzys jako problem filozoficzno-społeczny

Mgr Jacek May (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego)Zmiany potencjału społeczno- gospodarczego miast a struktura funkcjonalno-przestrzenna sieci osadniczej województwa łódzkiego w latach 1999-2008

Mgr Katarzyna Świerczewska-Pietras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Zmiany struktury przestrzennej obszaru Zabłocia w Krakowie objętego lokalnym programem rewitalizacji

Prof. UP dr hab. Roman Malarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Ocena walorów środowiska geograficznego jednostek terytorialnych na potrzeby turystyki

Dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego

Dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pielgrzymowanie i turystyka religijna w latach ostatniego światowego kryzysu gospodarczego na przykładzie europejskich centrów pielgrzymkowych (Lourdes, Fatimy, San Giovanni Rotondo, Santiago de Compostela, La Salette, Pompei, Jasnej Góry i Kalwarii Zebrzydowskiej)

Mgr Anna Kibycz (Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach, Ukraina), Dostepność przestrzenna huculszczyzny jako determinanta rozwoju usług turystycznych

Dr Renata Rettinger, mgr Piotr Staszak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu powietrznego na świecie na podstawie wybranych przykładów

Dr inż. Witold Warcholik, mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ światowego kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, układów regionalnych i gospodarki narodowej

Dyskusja / Discussion

 

14.30 obiad / lunch

 

Szczegółowy program konferencji do pobrania tutaj