Przejdź do menu Przejdź do treści

Post-conference publications

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2018, Research Issues in Polish Geography of Industry/ Vol 32, No 4, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

Okładka

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2018, Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych / Vol 32, No 3, Conditions for economic development of regional and local systems, nr 32(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2018, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki/ Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy, nr 32(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2018,Wybrane problemy rozwoju usług transportowych i turystycznych/ Selected issues in the development of transport and tourism industry, nr 32(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj 

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych / The development of industry in national and regional economic structures, nr 31(4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój wybranych działów sektora usług / The development of selected branches of the services sector, nr 31(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych / Development of local and regional systems in the process of economic transformation, nr 31(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2017, Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki / Structural changes in selected sectors of the economy, nr 31(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych / The transformation of transport and tourism industry, nr 30(4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / International conditions for the development of industry, nr 30(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych / International determinants for the development of local and regional systems, nr 30(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2016, Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / International and national conditions of enterprises development, nr 30(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych / Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related issues, nr 29(4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Przemiany sektora energetycznego i usług / Changes in the energy sector and services, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych/Changes of the industry and services structures in regional systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2015, Rozwój przemysłu w wybranych krajach/Development of industry in selected countries, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(1), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Przemiany funkcjonowania sektora usług i instytucji / Changes in the functioning of service sector, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 28, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / Impact of economic crisis on the transformation of industrial structures, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 27, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczegoZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego / Transformation of regional structures under economic crisis conditions, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 26, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

Contemporary issues in Polish industrial geographyZioło Z., Rachwał T. (red.), 2014, Contemporary issues in Polish industrial geography, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 25, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych / Selected problems of tourism industry development, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 24, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych / Role of innovativeness in socio-economic development of spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 23, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennychZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych / Conditions of socio-economic development of spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 22, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzyZioło Z., Rachwał T. (red.), 2013, Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Functions of industry and services in development of knowledge-based economy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 21, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2012, Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw / The influence of innovativeness on enterprises development, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 20, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

okładka 19Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2012, Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych / Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 19, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego / Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych / The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 17, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

okładka 16Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach / Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych / Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczeniaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia / Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 14, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 9, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

 

OkładkaZioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Makieła Z. (red.), 2004, Przemiany struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 7, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z. (red.), 2002, Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 4, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Uniwersytet Rzeszowski-Wydział Ekonomii, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Full version is available tutaj

 

 

OkładkaZioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 3, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie-Filia w Rzeszowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Full version is available tutaj

 

OkładkaZioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 2, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

okładka 1Zioło Z. (red.), 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 1, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Full version is available tutaj

 

 

 

Prace zbiorowe z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu

Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1997, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1996, Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1994, Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1994, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Materiały i Sprawozdania, z. 28, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1993, Regionalne problemy uprzemysłowienia, red. Z. Zioło, Materiały i Sprawozdania, z. 27, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 26, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1992, Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania – problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1991, Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.

 

Zioło Z. (red.), 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 19, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, z. 16, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.

 

Zioło Z. (red.), 1987, Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania, z. 14, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydaw. Naukowe WSP, Kraków.