Przejdź do menu Przejdź do treści

Books of abstracts

Main Theme of 39th International Scientific Conference on “Behaviour of companies in the economic crisis”

Full version is available here

 

Main Theme of 38th International Scientific Conference on “Industry and Services Behaviour in the Economic Crisis”

Full version is available here

 

Main Theme of 37th International Scientific Conference “The Impact of the Pandemic on the Transformation of Indusrty and Services”

Full version is available here

 

Main Theme of 36th International Scientific Conference on “Structural Changes in Industry and Services”

Full version is available here

 

Main Theme of 35th Jubilee International Scientific Conference on “The Functions of Industry and Services  in the Socio-Economic Development of Spatial Systems”

Full version is available here

 

Main Theme of 34th International Scientific Conference on “Research Issues in Geography of Industry and Services”

Full version is available here

 

Main Theme of 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”

Full version is available here

 

Main Theme of 32nd International Scientific Conference on “The Role of Industry and Services in Socio-economi Development of Spatial Systems”.

Full version is available here

 

Main Theme of 31st International Scientific Conference on “International Determinants for the Development of Industry and Services”

Full version is available here

 

Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on “Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems – Research-related Issue”

Full version is available here

 

Main Theme of 29th International Scientific Conference on “Changes in the Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions”

 

 

Main Theme of 28th International Scientific Conference on “Industry and services in the development of knowledge-based economy”

 

 

Main Theme of 27th International Scientific Conference on “The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems”

 

 

Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych”

 

 

Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt „Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego”

 

 

Problematyka XXIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych”

 

 

Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Problemy metodologiczne geografii przemysłu”